Followers

Friday, June 24, 2011

சகோதரியை கற்பழித்து ஒதுக்கியவன். ??

"கர்த்தரின்" வார்த்தைகளான "புனித பைபிள்" ல் இந்நிகழ்வு பதிக்கப்பட்டிருக்கின்றது.

சகோதரியை கற்பழித்து வெறுத்து ஒதுக்கியவன்.

பைபிள்: II சாமுவேல் . 13 அதிகாரம் . ஸ்லோகம். 10 -18.
BIBLE: II SAMUEL. CHAPTER 13. VERSES. 10 – 18.

10. அப்பொழுது அம்னோன் தாமாரைப் பார்த்து:  நான் உன் கையினாலே சாப்பிடும்படிக்கு, அந்தப் பலகாரத்தை அறை வீட்டிலே கொண்டுவா என்றான்; அப்படியே தாமார் தான் செய்த பணியாரங்களை அறைவீட்டில் இருக்கிற தன் சகோதரனாகிய அம்னோனிடத்தில் கொண்டு போனாள்.

10. And Amnon said unto Tamar, Bring the meat into the chamber, that I may eat of thine hand. And Tamar took the cakes which she had made, and brought them into the chamber to Amnon her brother.

11. அவன் சாப்பிடும்படிக்கு அவள் அவைகளைக் கிட்ட கொண்டு வருகையில், அவன் அவளைப் பிடித்து, அவளைப்பார்த்து: என் சகோதரியே, நீ வந்து என்னோடே சயனி என்றான்.

11.And when she had brought them unto him to eat, he took hold of her, and said unto her, Come lie with me, my sister.

12. அதற்கு அவள்: வேண்டாம், என் சகோதரனே, என்னை அவமானப்படுத்தாதே, இஸ்ரவேலிலே இப்படிச் செய்யத்தகாது; இப்படிப்பட்ட மதிகேடான காரியத்தைச் செய்யவேண்டாம்.

12. And she answered him, Nay, my brother, do not force me; for no such thing ought to be done in Israel: do not thou this folly.

13. நான் என் வெட்கத்தோடே எங்கே போவேன்? நீயும் இஸ்ரவேலிலே மதிகெட்டவர்களில் ஒருவனைப்போல ஆவாய்; இப்போதும் நீ ராஜாவோடே பேசு, அவர் என்னை உனக்குத் தராமல் மறுக்கமாட்டார் என்றாள்.

13. And I, whither shall I cause my shame to go? and as for thee, thou shalt be as one of the fools in Israel. Now therefore, I pray thee, speak unto the king; for he will not withhold me from thee.

14. அவன் அவள் சொல்லைக் கேட்கமாட்டேன் என்று அவளைப் பலவந்தமாய்ப் பிடித்து, அவளோடே சயனித்து, அவளைக் கற்பழித்தான்.

14. How be it he would not hearken unto her voice: but, being stronger than she, forced her, and lay with her.

15. பிற்பாடு அம்னோன் அவளை மிகவும் வெறுத்தான்; அவன் அவளை விரும்பின விருப்பத்தைப் பார்க்கிலும், அவளை வெறுத்த வெறுப்பு அதிகமாயிருந்தது. ஆகையால்: நீ எழுந்து போய்விடு என்று அம்னோன் அவளோடே சொன்னான்.

15 .Then Amnon hated her exceedingly; so that the hatred wherewith he hated her was greater than the love wherewith he had loved her. And Amnon said unto her, Arise, be gone.

16. அப்பொழுது அவள்: நீ எனக்கு முந்தி செய்த அநியாயத்தைப் பார்க்கிலும், இப்பொழுது என்னைத் துரத்திவிடுகிற அந்த அநியாயம் கொடுமையாயிருக்கிறது என்றாள்; ஆனாலும் அவன் அவள் சொல்லைக் கேட்க மனதில்லாமல்,

16. And she said unto him, There is no cause: this evil in sending me away is greater than the other that thou didst unto me. But he would not hearken unto her.

17. தன்னிடத்தில் சேவிக்கிற தன்வேலைக்காரனைக் கூப்பிட்டு: நீ இவளை, என்னை விட்டு வெளியே தள்ளி, கதவைப்பூட்டு என்றான்.
17. Then he called his servant that ministered unto him, and said, Put now this woman out from me, and bolt the door after her.

18. அப்படியே அவனிடத்தில் சேவிக்கிறவன் அவளை வெளியே தள்ளி, கதவைப் பூட்டினான்; அவள் பலவருணமான வஸ்திரத்தை உடுத்திக் கொண்டிருந்தாள்; ராஜகுமாரத்திகளாகிய கன்னிகைகள் இப்படிக்கொத்த, சால்வைகளைத் தரித்துக்கொள்வார்கள்.

18. And she had a garment of divers colours upon her: for with such robes were the king's daughters that were virgins apparelled. Then his servant brought her out, and bolted the door after her.

=====================

Article copied from source : http://bibleunmaikal.blogspot.com/2010/07/blog-post_22.html

இயேசு ஏசு கர்த்தர் கிறிஸ்தவம் பைபிள்.

1 comment:

சிந்திக்க உண்மைகள். said...

அநானி,

பதிவில் கூறப்பட்டிருக்கும் வசனங்கள் பைபிளில் உள்ளதா? இல்லையா?

பதிவில் உள்ள‌வை திரிப்பும் அல்ல‌. கிறிஸ்த‌வ‌ வெறுப்பும் அல்ல‌.

பெரும் பெரும்பான்மையான அப்பாவி கிறிஸ்துவ‌ர்களே அறியாத அப்பட்டமான உண்மைக‌ள்......

பைபிள் வ‌ச‌ன‌ங்க‌ள் >>> “பரிசுத்த வேதாகமம் தமிழில்” “HOLY BIBLE IN TAMIL LANGUAGE” என்னும் கிறிஸ்துவர்களின் அதிகாரப்பூர்வமான‌ த‌ள‌த்திலிருந்தே பெறப்பட்டிருக்கின்ற‌ன‌......

சகோதரியை கற்பழித்து ஒதுக்கியவன். பைபிள் வ‌ச‌ன‌ங்க‌ள் அனைத்தும் கிறிஸ்துவர்களின் அதிகாரப்பூர்வமான‌ த‌ள‌ம் படிக்க இச்சுட்டியில் >>>
பரிசுத்த வேதாகமம் என்று இணைய தளத்தில்


இதை உலகிற்கு தூக்கிப்பிடித்து காட்டி பறை சாட்டிக் கொண்டிக்கும். கிறிஸ்துவர்களின் அதிகாரப்பூர்வமான‌ த‌ள‌த்தாரை “ நீ ஒரு அப்பனுக்கு பிறந்தவனா இருந்தா குரானை பத்தி எழுதுடா பாக்கலாம். துலுக்கனை பாத்தா அவ்வளவு பயமா உனக்கு? இல்லை நீயே பெரியரிஷ்ட் வேஷம்போட்ட துலுக்கனா? இந்தப் பொழைப்பு போழைக்கதுக்கு தெரு தெருவா பொய் பிச்சை எடுக்கலாண்டா பரதேசி” என்று வாழ்த்தினாயா ? வாழ்த்துவாயாக. அதுதான் பொருத்தம்.

புனித பைபிள் வசனங்களே தன்னிலை வெளிப்படுத்தும் போது பெரியாரிஸ்ட்டோ துலுக்கனோ வேண்டாம்.

புனித பைபிள் படியுங்கள். பைபிள் கர்த்தரின் வார்த்தைகள்.

ப‌டிக்க‌ >>> கிறித்துவத்தைப் பரப்ப ஏசுவை கண்ணணாகவும் பைபிளை கீதையாகவும் ஆக்கும் முயற்ச்சிகளில் தோல்வியும் தளர்ச்சியும் அடையப் பெற்று இப்பொழுது நடப்பில் ஏசு "அல்லா" ஆக ஆக்கப்பட்டு "பைபிள்" "ஈஸா குர் ஆன் " ஆக ஆக்கப்படும் முயற்ச்சி உலக முழுவதிலும் மலிந்து வருகிற‌து.. இதை இணைய தளங்களிலும் கண்கூடாக காண‌லாம் ம‌த‌ம்மாற்ற‌ செய்ய‌ மொள்ள‌மாரித்த‌ன‌ம். பிறமத‌த்தை திணிப்பவர்களை கொல்லுங்கள். பைபிள் உத்தரவு


PERIYARIST