Followers

Friday, November 30, 2007

இந்து மதம் எங்கே போகிறது ? பகுதி - 6

இந்து மதம் எங்கே போகிறது ? பகுதி - 6.

தமிழர்களிடம் பிராமணர்களின் ஆதிக்க ஊடுருவல்.


சுட்டியை சொடுக்கி படிக்கவும்.:-
பகுதி 6. தமிழர்களிடம் பிராமணர்களின் ஆதிக்க ஊடுருவல்.

------------

மற்ற பதிவுகளுக்கு சிந்திக்க உண்மைகள்.

No comments: