Followers

Friday, November 30, 2007

இந்து மதம் எங்கே போகிறது? பகுதி - 5

இந்து மதம் எங்கே போகிறது? பகுதி - 5

சுட்டியை சொடுக்கி படிக்கவும்:-
பகுதி 5. வெறும் கற்சிலைகளை தெய்வங்களாக்கிய பிராமணர்கள்.

மற்ற பதிவுகளுக்கு சிந்திக்க உண்மைகள்.

No comments: